concurrentieanalyse

150 150 Dogfight Digital Online marketing
Een concurrentieanalyse is een vorm van marktverkenning die kijkt naar de omgeving waarin een organisatie opereert en specifiek naar de concurrenten die op dezelfde markt actief zijn. De concurrentieanalyse begint met het beschrijven van de eigen diensten van het bedrijf.
De concurrentie wordt vervolgens genoemd, waarbij onderscheid kan worden gemaakt tussen directe en indirecte concurrenten. Optioneel kan uit deze lijst een selectie worden gemaakt voor de analyse. De analyse beschrijft de strategie en de belangrijkste kenmerken van elke concurrent voor elke concurrent. Competitieve analyses kijken vaak ook naar succesfactoren en valkuilen. Welke kenmerken bepalen de doelgroep? Waarom kopen klanten van bedrijf X? Waar vallen mensen net uit?
De uitkomst van de concurrentieanalyse kan worden gebruikt voor een SWOT-analyse. Op deze manier kan worden bepaald waar de organisatie in de markt staat in vergelijking met concurrenten en waar er groeimogelijkheden zijn.